OFERTA

  • profilaktyka zaburzeń mowy
  • diagnoza zaburzeń mowy
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy (ORM)
  • terapia afazji
  • eliminowanie trudności w czytaniu i pisaniu
  • konsultacje i porady
  • prowadzenie treningu EEG-BIOFEEDBACK dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Co to jest EEG-Biofeedback? Kiedy dziecko potrzebuje logopedy?