TERAPIA EEG-BIOFEEDBACK - wskazania

Wskazania dla dorosłych:

 • problemy z pamięcią i koncentracją
 • problemy z planowaniem i skupieniem
 • mała odporność na stres
 • migrena (połączona z napięciem mięśniowym – badania McCrory, Penszien & Rains, 1996)
 • bezsenność (badania Hauri, Percy, Hellekson, Hartmann and Russ, 1989)
 • padaczka (badania Sterman, Friar 1972; Lubar, Shabsin, Natelson i in. 1981)
 • bruksizm (zbyt mocne zaciskanie szczęk)
 • zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe (badania Lehrer, Carr, Sargunaraj i Woolfolk, 1994)
 • w terapii uzależnień (alkoholizm, badania Peniston & Kulkosky , 1989)
 • nietrzymanie moczu u kobiet (badania np. McDowell et al., 1999)

Treningi wskazane są również dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, służby mundurowe, służba zdrowia, nauczyciele, sportowcy).


Wskazania dla dzieci:

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi (badania Lubar 2003)
 • nadpobudliwość psychoruchowa (badania ADHD- Monastra i in. 2002)
 • migrena (badania Hermann & Blanchard, 2002)
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • trema, reakcje stresowe, agresja, „nawracające bóle brzucha” (badania Humphrey and Gevirtz, 2000)
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

Co to jest EEG-BIOFEEDBACK?

W skrócie: jest to innowacyjna metoda poprawy funkcjonowania własnego mózgu.


Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co 4. dziecko ma problemy z koncentracją, nadpobudliwością czy uczeniem się. U takich dzieci wykazano skuteczność terapii EEG- Biofeedback na poziomie 94%.


Liderami EEG- Biofeedback są Amerykanie - twórcy tej metody. To oni po raz pierwszy wykorzystali trening mózgu u astronautów w ośrodku NASA na Florydzie.


EEG-Biofeedback to technika usprawniania pracy mózgu powszechnie stosowana w USA od lat 70., która po udowodnieniu jej skuteczności została wprowadzona do medycyny klinicznej w Europie. Jest całkowicie bezpieczna i nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Do Polski trafiła w 1999 r. i w ostatnich latach dynamicznie się rozpowszechnia. Wielu ludzi sukcesu na całym świecie wykorzystuje ten trening mózgu, przygotowując się do ważnych zadań, m.in. nasz wielki sportowiec Adam Małysz.

Na czym polega terapia?

EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu tak, aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z wybranych punktów na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Terapeuta podczas treningu mózgu promuje pożądane fale mózgowe, a hamuje niewłaściwe. Gra komputerowa jest niczym innym, jak lustrzanym odbiciem aktywności elektrycznej mózgu - jeśli chcemy coś poprawić w grze, to automatycznie poprawiamy fale mózgowe.

Co daje EEG-BIOFEEDBACK?

Gabinet EEG-Biofeedback oferuje dzieciom, młodzieży i dorosłym terapię stymulacji mózgu metodą neurofeedback. Powszechnie nazywana jest "terapią XXI wieku" wykorzystuje nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą trening mózgu. Jest to metoda oparta na technice komputerowej, pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. • Uczy panowania nad własnymi reakcjami
 • Pomaga zrelaksować się
 • Poprawia pamięć i koncentrację
 • Redukuje objawy lęku, stresu i agresji
 • Zwiększa motywację, kreatywność, pozytywne myślenie
 • Poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału

METODA EEG-BIOFEEDBACK JEST CAŁKOWICIE BEZPIECZNA I NIEINWAZYJNA.


Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (dysleksja, zaburzenia lękowe, neurologiczne), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców, pilotów, aktorów, muzyków, menadżerów czy uczniów przed egzaminami.


Trening EEG-Biofeedback jest przeznaczony:


Dla osób z zaburzeniami:

 • problemami szkolnymi (dysleksją)
 • zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci
 • złą samooceną
 • stresem, stanami paniki, lęku i natręctwami
 • tremą, napięciami wewnętrznymi
 • wadami wymowy

Dla osób zdrowych w celu:

 • poprawy koncentracji
 • szybkości uczenia się (np. języków obcych)
 • zapamiętywania i utrwalania wiadomości
 • osiągania lepszych wyników sportowych
 • polepszenia samopoczucia
 • lepszego przygotowania do egzaminów

Zastosowanie


Terapia EEG-Biofeedback wspomaga rozwój i naukę:

 • osób uczących się języków obcych
 • osób grających na instrumentach muzycznych
 • osób uprawiających sporty
 • osób wstydliwych i mało kreatywnych
 • osób zdających egzaminy

Terapia EEG-Biofeedback stosowana jest do poprawy zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych w stanach:

 • problemów szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia)
 • zaburzeń uwagi, koncentracji
 • zaburzeń snu
 • stanów lękowych
 • depresji
 • tremy, złej samooceny
 • przewlekłych bólów głowy i migreny
 • chronicznego zmęczenia

Trening EEG-Biofeedback wskazany jest dla pacjentów cierpiących na zaburzenia i choroby neurologiczne, takie jak:

 • stres, stany lęku, stany paniki
 • zaburzenia w uczeniu się
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • uzależnienia
 • przewlekłe bóle głowy, migreny
 • przewlekłe zmęczenie
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • autyzm
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia ruchu
 • trema, napięcie wewnętrzne, zła samoocena
 • po urazie czaszki lub udarze mózgu – trening stanowi pomoc w rehabilitacji

Zalety terapii


Dzięki terapii dzieci poprawią:

 • kondycję umysłową, fizyczną i motoryczną
 • szybkość uczenia się, zapamiętywania i przypominania sobie
 • efektywność snu
 • motywację i chęć do odkrywania otaczającego ich świata
 • wyciszyć oraz zmniejszyć drażliwość dziecka
 • podwyższyć jego samoocenę
 • zwiększyć wiarę we własne siły, co wpływa na lepsze samopoczucie. Dzieci zdolne i utalentowane mogą osiągać jeszcze lepsze wyniki w nauce, sporcie i w różnych dziedzinach artystycznych.

Treningi EEG-Biofeedback:

 • zharmonizują i polepszą kondycję umysłową, psychiczną oraz motoryczną
 • zwiększą napęd do pracy, motywację do działania oraz kreatywność
 • polepszą i zaktywizują szybkość procesów intelektualnych, poprzez poprawę koncentracji i jej utrzymanie, szybsze zapamiętywanie i przypominanie sobie
 • pomogą zwalczyć stres i tremę
 • podwyższą nastrój, samoocenę i efektywność snu
 • kiedy będzie to wskazane wyciszą, zmniejszą drażliwość, agresję, lęki
 • dodadzą poczucie relaksu i odprężenia
 • poprawią odczuwanie własnego ciała i emocji


W dzisiejszym zabieganym, pełnym stresu świecie treningi EEG-Biofeedback, poza poprawą kondycji umysłowej psychicznej i motorycznej, stanowią również dobry sposób na twórcze spędzenie czasu i zrelaksowanie się. Pracodawcy zainwestujcie w trening intelektualny!