LOGOPEDIA i PROFILAKTYKA

Niezwykle ważne jest dla rodzica obserować postępy swojej pociechy.


Niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy Twoje dziecko:

 • w wieku 6 miesięcy nie gaworzy,
 • po ukończeniu 1. roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów,
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów, np. mama, baba, tata, dada,
 • między 2. a 3. rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada tylko proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy,
 • nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz,
 • zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h,
 • zamienia g na k,
 • zamiast r mówi j,
 • między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę,
 • gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy,
 • w wieku 6 lat nie wypowiada głosek: r, sz, cz, dż,

Inne niepokojące objawy:

 • nawykowo oddycha buzią,
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby,
 • gdy masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.